Giảm 30% cho các lọai phòng

;

Giảm 30% cho các loại phòng

* Giá bao gồm:
        - Bữa ăn sáng buffet miễn phí
        - Miễn phí sử dụng internet WIFI
        - Miễn phí trà, cà phê trong phòng
        - Miễn phí sử dụng hồ bơi, hồ bơi bể sục, bãi biển riêng
        - 10% thuế VAT và 5% phí dịch vụ

* Thời hạn và điều kiện:
        - Không hoàn lại tiền sau khi đặt.
        - Áp dụng từ ngày 1 Tháng Tư năm 2018 - ngày 15 tháng 10 năm 2018